Praktiske informationer

 

Grundejerforeningen

Thorshøjparken

Grundejerforeningen har opsat en hjertestarter

Den sidder Apollove j 63

Vi opfordre til at melder sig som hjerteløber

Dvs. at man kan ringes op af alarmcentralen , så henter man hjertestarteren og hjælper med at bruge den.

MELD JER NU, DET KAN REDDE LIV

Man kan melde sig til på telefon 25460674 eller på mail:

thorshojparken@gmail.com

mvh

Bestyrelsen

 

 

Ejerskifte:
Husk at melde ejerskifte til kasseren, da det er lidt af et detektivarbejde at finde frem til den rette person, når vi ikke aner om huset er købt eller solgt, og til hvem.

Rottefænger:
Observerer man rotter på egen grund eller fællesarealer, har man pligt til at kontakte rottefængeren. Er der problemer med dette, kontakt da venligst en fra bestyrelsen.

Haveaffald på stien:
Efter endt havearbejde på og ved stien bedes man fjerne haveaffaldet. Hvis det ikke fjernes, kan gartneren ikke slå græsset.

Campingvogne og trailere:
Disse må højest være parkeret i 3 uger på vejen eller P-pladsen. Hvis de skal stå i længere tid, er det på egen grund.

Hundeluftning:
Husk at samle hundens efterladenskaber op.