Generalforsamling 2024

Der indkaldes til Generalforsamling torsdag d. 21. marts 2024 kl. 18:30Det afholdes på Restaurant Laden, Nordre Torstedvej 30A Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning Regnskab fremlægges til godkendelse Valg i.h.t. Vedtægterne § 10 Indkomne forslag Eventuelt På valg er:– Kim (formand) modtager genvalg (dog helst som bestyrelsesmedlem)– Daniel (bestyrelsesmedlem) Modtager … Continue reading