Generalforsamling 2024

Der indkaldes til Generalforsamling torsdag d. 21. marts 2024 kl. 18:30
Det afholdes på Restaurant Laden, Nordre Torstedvej 30A

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab fremlægges til godkendelse
  4. Valg i.h.t. Vedtægterne § 10
  5. Indkomne forslag
  6. Eventuelt

På valg er:
– Kim (formand) modtager genvalg (dog helst som bestyrelsesmedlem)
– Daniel (bestyrelsesmedlem) Modtager ikke genvalg
– Henriette (suppleant) Modtager genvalg
– Jakob (suppleant) Modtager genvalg


Eventuelle forslag bedes fremsendt skriftligt til formanden Kim Lange,
Torstedalle 128 eller mail: thorshojparken@gmail.com senest d. 7/3-2024
Kandidater til bestyrelsen samt suppleanter bedes melde sig til formanden (20729586).
Bestyrelsen opfordrer kraftigt til at man melder sig som kandidater til bestyrelsen, da vi let kan
komme i den situation, at bestyrelsen ikke er arbejdsdygtig. Meget gerne medlemmer med børn.
Meld jer nu!
En forening er kun så stærk, som medlemmerne gør den.


Foreningen er vært ved Stegt flæsk med persillesovs og 1 øl eller vand.
NB hvis man ikke spiser svinekød, så nævn dette venligst ved tilmelding.

Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig, senest den 17/3-24, og kan ske på tlf. nr.
20729586, pr. sms eller mail: thorshojparken@gmail.com med antal, navn og adresse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen