Så er indkaldelse til generalforsamlingen d. 09-03-2017 kl. 19.30 , omdelt i alle postkasser. Så fremt man ikke skulle have fået en, fås den ved henvendelse til kasseren.