INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Grundejerforeningen Thorshøjparken

Generalforsamling
Afholdes i Torsted sognehus torsdag den 3. marts 2016 kl. 19.30 med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab fremlægges til godkendelse
4. Valg i.h.t. Vedtægterne § 10
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt
På valg er: Bente Runge (modtager genvalg)
Børge Hansen (modtager genvalg)
Lars Holdgaard ( modtager ikke genvalg)
2 suppleanter
Annika Waagstein Madsen Revisor(modtager genvalg)
Revisorsuppleant
Eventuelle forslag bedes fremsendt skriftligt til formanden Jens Løvbjerg Kondrup,
Apollovej 13 senest d.: 24/2-2016 eller mail: thorshojparken@gmail.com
Kandidater til bestyrelsen samt suppleanter bedes melde sig til formanden (28901854).
Foreningen er vært ved 2 stk. smørrebrød og 1 øl eller vand.
Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig, senest den 24/2-2016, og kan ske på tlf. nr.
28901854, pr. sms eller mail: thorshojparken@gmail.com med antal, navn og adresse.
Regnskab kan ses på WWW.thorshojparken.dk, eller der kan bestilles en kopi på tlf. 28561798.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen