GENERALFORSAMLING 2013

Husk at der er generalforsamling d. 5. marts 2013 i sognehuset  Torsted. Evt. forslag skal være skriftlige og formanden i hænde senest 14 dage før. Brug evt. kontakt siden eller mail : thorshojparken@gmail.com.