Generalforsamling

Hermed indkalder G/F Thorshøjparken til ordinær generalforsamling.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde d. 18/3- 2019

Foreningen er vært ved 2 stk. smørrebrød og 1 øl eller vand.

Af hensyn til traktementet bedes tilmelding fortages senest d. 18/03-2019 pr. sms på 28901854 eller mail på thorshojparken@gmail.com