INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

 

Grundejerforeningen Thorshøjparken
Generalforsamling
Afholdes i Torsted sognehus torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.30 med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab fremlægges til godkendelse
4. Valg i.h.t. Vedtægterne § 10
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt
På valg er: Jens Løvbjerg Kondrup (modtager genvalg)
Britta Holmkvist(modtager genvalg)
Lars Holdgaard(modtager ikke genvalg)
2 suppleanter
Annika Waagstein Madsen(modtager genvalg)
Revisorsuppleant
Eventuelle forslag bedes fremsendt skriftligt til formanden senest 8 dage før
generalforsamlingen(Jens Løvbjerg Kondrup, Apollovej 13).
Kandidater til bestyrelsen samt suppleanter bedes melde sig til formanden (28901854).
Foreningen er vært ved 1 stk. sandwich og 1 øl eller vand.
Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig, senest den 5/3-2015, og kan ske på tlf. nr.
28901854, eller pr. sms med antal, navn og adresse.
Regnskab kan ses på WWW.thorshojparken.dk, eller der kan bestilles en kopi på tlf. 28561798.
Med venlig hilsen
bestyrelsen