Ny Bestyrrelse

Der er afholdt konstituerende bestyrelsesmøde d. 03/11

Den ny bestyrelse fremgår af sidebar til højre