NYT,NYT,NYT. Vigtig.LÆS

Vigtig nyt.

Jeg har pga. nyt arbejde, set mig nødsaget til at udtræde af bestyrelsen.

Bestyrelsen har holdt møde d. 07/08 og konstitueret sig , med ny formand og sekretær.

Læs referat fra møde under referater.