referat af bestyrelsesmøde d.25/04-2019

Så er referat fra bestyrelsesmødet d. 25/04-2019, med konstituering, lagt under referater