Referat af generalforsamling 2022

Under referater kan referatet af generalforsamlingen 2022 findes.