Referat bm 15-09-15

Hej

Så er der referat af møde afholdt d. 15-09. Ligger under menupunkt referater 2015