Referat fra generalforsamlingen

Så er referatet fra generalforsamlingen lagt på siden med referater.