Så er der referat fra bestyrelsesmøde.

Nyt referat fra bestyrelses møde lagt under referater