SNERYDNING

HUSK HUSK : Grundejer i nummerlommer  og stikveje  SKAL rydde vejen og parkeringspladsen for sne.