Støjsag

Horsens kommune har lukket støjsagen. Dette har vi klaget over til miljøankenævnet da vi ikke mener at man kan lukke en sag når den ikke er færdig. Se klagen under punktet STØJSAGEN.