Tilbud fra OKNygaard

OKNygaard har givet husejerne et tilbud på at oprette flisearealer så de tilpasses fortovene på kr. 400,- pr. m2 + moms. Fliserne tilpasses med sand.
Hver enkelt husejer skal selv rette henvendelse direkte til OKNygaard